Podejmij pracę już dziś!

Opiekunka - zawód z przyszłością

Opiekunka osób starszych to osoba zapewniająca starszej osobie funkcjonowanie w życiu codziennym. Do zadań opiekunki należy przede wszystkim troska o powierzoną jej opiece osobę w podeszłym wieku. Jako czynności, które się z tym wiążą, zaliczamy codzienną pielęgnację seniora, dotrzymywanie towarzystwa i organizację czasu wolnego seniora. Opiekunka zajmuje się również podstawowymi czynnościami w prowadzeniu domu. Można zaliczyć do nich m. in. sprzątanie, gotowanie i robienie zakupów.

Źródła statystyczne podają, że co piąty Niemiec jest już w wieku emerytalnym, a pod koniec dekady ułamek ten wzrośnie do 25% ludności Niemiec. W porównaniu z 13% częścią młodzieży jest to ogromna przepaść.

Na dzień dzisiejszy liczba osób starszych, które wymagają opieki sięga blisko 2,5 mln, a jak donosi Rząd Federalny liczba ta wzrośnie do 4 mln w 2050 roku. Na ten fakt składają się takie czynniki, jak rozwój medycyny, profilaktyka, higiena i zdrowy styl życia.

Z uwagi na ten fakt rynek opiekunek stale się powiększa. Po 1 maja 2011 rynek niemiecki został otwarty dla pracowników z tzw. „nowej” Unii. Już w tym momencie w branży około medycznej zatrudnienie znalazło blisko 150 tysięcy opiekunek, głównie z Polski. Najliczniejszą grupę stanowią tutaj kobiety w wieku 30 – 55 lat.

„Polskie anioły” jak mówią o Polkach Niemcy, są „cieplejsze” i troskliwsze od rodzimych opiekunek. Ceniona jest bezinteresowność i oddanie polskich opiekunek wobec seniorów niemieckich. Osoby oddane opiece w „polskie ręce” nie są traktowane jak normalni pacjenci, lecz jak ludzie - rodzina.

Zjawisko kompletnej niechęci do bezinteresownej pomocy osobom starszym, jak i wielopokoleniowe domostwa sprzyjają zatrudnianiu opiekunek z Polski. W przeciwieństwie do polskiego modelu, w Niemczech rzadko zdarza się, aby rodzina mieszkała z seniorami pod jednym dachem. Zapracowani krewni nie mogą sprostać wymogom opieki nad swoimi najbliższymi. Niemcy traktują ten zawód jako wyjątkowo niewdzięczny, stąd zwalniają się kolejne miejsca pracy dla pracowników z Europy środkowej i wschodniej.

Źródło: opracowanie własne

opiekunka osób starszych w Niemczech

FORMULARZ ZUS A1. Jak to sprawdzić? Zadbaj o potrzebne dokumenty. Zadbaj o bezpieczeństwo w Niemczech

więcej
ekuz dla opiekunek

KARTA NFZ EKUZ. Gdy zachorujesz chcesz swobodnie i bez kosztów skorzystać z usług niemieckiego lekarza.

więcej