DARMOWY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Darmowy kurs języka niemieckiego!

flaga

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA OPIEKUNEK

Witamy na drugiej lekcji języka niemieckiego. Na dzisiejszej lekcji zapoznasz się z podstawowymi liczebnikami i czasem. Zagadnienia te są niezbędne do wykonywania zawodu opiekunki osób starszych w Niemczech p>

kurs języka niemieckiego

Temat I – CZAS I LICZEBNIKI

  1 eins

  2 zwei

  3 drei

  4 vier

  5 fünf

  6 sechs

  7 sieben

  8 acht

  9 neun

  10 zehn

  11 elf

  12 zwölf

  13 dreizehn

  14 vierzehn

  15 fünfzehn

  16 sechzehn

  17 siebzehn

  18 achtzehn

  19 neunzehn

  20 zwanzig

  Najbardziej zauważalną cechą liczebników w języku niemieckim jest odwrotna kolejność jednostek i dziesiątek liczb od 21 do 99. Tak np. 21 brzmi po niemiecku „einundzwanzig” (dosł. jeden-i-dwadzieścia)

  21 einundzwanzig

  22 zweiundzwanzig

  23 dreiundzwanzig

  24 vierundzwanzig

  25 fünfundzwanzig

  26 sechsundzwanzig

  27 siebenundzwanzig

  28 achtundzwanzig

  29 neunundzwanzig

  30 dreiβig

  40 vierzig

  50 fünfzig

  60 sechzig

  70 siebzig

  80 achtzig

  90 neunzig

  Odnośnie setek, tysięcy itd. Kolejność jest taka sama jak w języku polskim. Np. 121 to po niemiecku „hunderteinundzwanzig” (dosł sto-jeden-i-dwadzieścia)

  100 (ein)hundert

  200 zweihundert

  500 fünfhundert

  700 siebenhundert

  1000 (ein)tausend

  2000 zweitausend

  8000 achttausend

  12000 zwölftausend

  75000 fünfundsiebzigtausend

  100000 (ein)hunderttausend

  400000 vierhunderttausend

  1000000 eine Milion

  6000000 sechs Milionen

  Miliard eine Miliarde

  3 Miliardy drei Miliarden

  Przykłady zastosowania liczebników głównych:

  Ich habe drei Söhne. - Mam 3 synów.

  Ich verdine eintausendzweihundert Euro. - Zarabiam 1200 euro.

  Das Kostet siebenunddreiβig Euro. - To kosztuje 37 Euro

  Es ist dreizehn Uhr. - Jest godzina 13

  In 20 Minuten können Sie Feierabend machen. - Za 20 minut może Pani/Pan skończyć pracę.

  Ich komme in 4 Stunden zurück. - Za 4 godziny wracam

  Am Sonntag erwarten wir 8 Gäste. - W niedzielę oczekujemy 8 gości

  Kaufen Sie 4 Packungen Wegwerfwindeln! -Proszę kupić 4 opakowania pieluszek jednorazowych!

  Sie müssen 5 Tage die Woche arbeiten - Będzie Pani/Pan pracować/ał 5 dni w tygodniu

  Kaufen Sie unterwegs 3 Kilo Kartoffeln. - Proszę kupić po drodze 3 kilogramy ziemniaków.

  Temat II – LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

  Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki. W liczbach od 1-19 dodajemy „t”

  der erste - pierwszy

  der zweite - drugi

  der dritte - trzeci

  der vierte - czwarty

  der fünfte - piąty

  der sechste - szósty

  der siebte - siódmy?

  der achte - ósmy

  der neunte - dziewiąty

  der zehnte - dziesiąty

  der elfte - jedenasty

  der zwölfte - dwunasty

  Liczebniki porządkowe od 20 otrzymują końcówkę „st”

  der zwanzigste - dwudziesty

  der vierundzwanzigste - dwudziesty czwarty

  der fünfundvierzigste - czterdziesty piąty

  der hundertste - setny

  Przykłady na zastosowanie liczebników porządkowych:

  Sie müssen heute im dritten Stock nich putzen - - Nie musi Pani/Pan sprzątać dziś na 3 piętrze

  Haben Sie auch das zweite Bad aufgerümt? - - Czy posprzątał/a Pan/Pani drugą łazienkę?

  Das ist heute seine erste Bierflasche - - Dziś to jego pierwsza butelka piwa

  Was soll ich heute als zweiten Gang servieren? - - Co powinnam/powinienem dziś podać na 2 danie?

  Das ist das fünfte Hemd, das Sie kaputt gemach haben. - To 5 koszula, którą Pani/Pan zniszczyła/zniszczył

  Sie sind schon das dritte Mal in letzter Zeit so stark erkältet. - Jest już Pani/Pan w ostatnim czasie 3 raz tak mocno przeziębiona/y

  Seien Sie bitte geduldig und erklären Sie mir das das zweite Mal. - Proszę być cierpliwym i wytłumaczyć mi to drugi raz

Temat III – CZAS, PORY DNIA, DATA

CZAS:

Wie spät ist es?/ Wie viel Uhr ist es? - Która jest godzina?

Es ist ein Uhr. - Jest godzina pierwsza

Es ist sieben Uhr. - Jest godzina siódma

Es ist halb acht. - Jest wpół do ósmej

Es ist Viertel vor zehn. - Jest kwadrans przed dziesiątą

Es ist Viertel nach elf. - Jest kwadrans po jedenastej

Es ist zwanzig nach zwölf. - Jest dwadzieścia po dwunastej

Es ist zehn vor eins. - Jest za dziesięć pierwsza

Es ist fünfzehn Uhr dreiundvierzig. - Jest godzina piętnasta czterdzieści trzy

Um wie viel Uhr? - Której godzinie?

Um wie viel Uhr soll ich morgen kommen? - O której godzinie mam jutro przyjść?

Kommen Sie morgen um 10 Uhr! - Proszę przyjść jutro o 10

Ich komme um 16 Uhr von der Arbeit zurück. - Wracam o 16 z pracy

Hollen Sie Medikammenten um halb 11 Uhr ab! - Proszę odebrać lekarstwa o wpół do 11!

Servieren Sie das Mittagessen um 13 Uhr! - Proszę podać obiad o 13!

Darf ich heute um 18 Uhr Feierabend machen? - Czy mogę dziś skończyć pracę o 18

PORY DNIA:

der Morgen/am Morgen - ranek/rankiem

der Vormittag/am Vormittag - przedpołudnie/ przed południem

der Mittag/am Mittag - południe/ w południe

der Nachmittag/am Nachmittag - popołudnie/ po południu

der Abend/ Am Abend - wieczór/wieczorem

die Nacht/in der Nacht - noc/w nocy

Am Morgen bereiten Sie und das Frühstück vor. - Rano proszę przygotować śniadanie.

Am Abend haben Sie meistens frei. - Wieczorem ma Pani/Pan zwykle wolne

Am Vormittag sollen Sie im Haus aufrümen - Przed południem będzie Pani/Pan sprzątała/sprzątał dom

Am Nachmittag machen Sie Einkäufe - Po południu zrobi pani/Pan zakupy

Gehen Sie am Aben ins Restaurant? - Czy idzie Pani/Pan wieczorem do restauracji?

Was Haben Sie western Am Nachmittag gemach? - Co Pani/Pan robiła robił wczoraj po południu?

DNI I MIESIĄCE:

der Montag/am Montag - poniedziałek/w poniedziałek

der Dienstag/am Dienstag - wtorek/ we wtorek

der Mittwoch/am Mittwoch - środa/w środę

der Donnerstag/am Donnerstag - czwartek/w czwartek

der Freitag/am Freitag - piątek/w piątek

der Samstag/am Samstag - sobota/w sobotę

(der Sonnabend/amSonnabend) - (sobota/w sobotę – używane w płn. Niemczech)

der Sonntag/am Sonntag - niedziela/w niedzielę

Am Montag machen Sie Wäsche. - W poniedziałek zrobi Pani/Pan pranie.

Am Dienstag machen wir Einkäufe für die ganze Woche. - We wtorek zrobimy zakupy na cały tydzień

Am Mittwoch müssen Sie die ganze Wohnung putzen. - W środę musi Pani/Pan posprzątać całe mieszkanie

Am Donnerstag können Sie frei nehmen. - W czwartek może Pani/Pan wziąć wolne

Wollen Sie am Freitag ins Theater gehen? - Czy chce Pani/Pan w piątęk iść do kina?

Am Sammstag kommt meine Enkelin zu Besuch. - W sobotę przyjdzie w odwiedziny moja wnuczka

Januar/im Januar - styczeń/w styczniu

Februar/im Februar - luty/w lutym

März/im März - marzec/w marcu

April/im April - kwiecień/w kwietniu

Mai/im Mai - maj/w maju

Juni/im Juni - czerwiec/w czerwcu

Juli/im Juli - lipiec/w lipcu

August/im August - sierpień/w sierpniu

September/im September - wrzesień/we wrześniu

Oktober/im Oktober - październik/w pażdzierniku

November/im November - listopad/w listopadzie

Dezember/im Dezember - grudzień/w grudniu

Können Sie die Arbeit im Mai/ab Mai anfangen? - Czy może Pani/Pan zacząć pracę w maju/od maja?

Es ist scheda, dass Sie im Juli nach Polen zurückkehren Polen. - Szkoda, ze Pani/Pan w lipcu chce wracać do Polski

Im September fahren wir in Urlaub. - We wrześniu jedziemy na urlop

Von März bis August werden Sie sich auch um den Garten kümmern. - Od marca do sierpnia będzie Pani/Pan zajmowała/zajmował się także ogrodem.

Im November wird unsere Tochter zweiundvierzig Jahre alt. - W listopadzie nasza córka skończy 42 lata

DATY:

Der wie vielte ist heute? - Który jest dzisiaj?

Welcher Tag ist heute? - Jaki dziś jest dzień?

Heute ist Montag, der vierundzwanzigste Mai. - Dziś jest poniedziałek 24. maja

Wann können Sie die Arbeit anfangen? - Kiedy może Pani/Pan zacząć pracę

Ich möchte die Arbeit am zehnten Februar anfangen. - Chciałabym/Chciałbym rozpocząć pracę 10. lutego

Wann Sind Sie geboren? - Kiedy Pani/Pan się urodził?

Ich bin am elften April geboren. - Urodziłam/urodziłem się 11. kwietnia.

Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? - Kiedy przyjechała/przyjechał Pani/Pan do Niemiec?

Ich bin am vierzehnten Januar nach Deutschland gekommen. - Przyjechałam/przyjechałem 14. stycznia do Niemiec

Wann möchten Sie den Urlaub nehmen? - Kiedy chciałaby/chciałby Pani/Pan wziąć urlop?

Ich möchte vom ersten bis zum fünfundzwanzigsten Juli Urlaub nehmen. - Chciałabym/Chciałbym wziąć urlop od 1 do 25 czerwca

Bis wann/Wie lange bleibst du In Deutschland? - Do kiedy/Jak długo zostajesz w Niemczech?

Ich bleibe bis zum einunddreiβigsten Dezember. - Zostanę w Niemczech do 31. grudnia

Von wann bis wann wollen Sie frei nehmen? - Od kiedy do kiedy chce Pani/Pan wziąć wolne

MIARY CZASU:

die Sekunde - sekunda

die Minute - minuta

die Stunde - godzina

der Tag - dzień

der Monat - miesiąc

das Jahr - rok

in einer Minute/in zwei Minuten - za minutę/za 2 minuty

in einer Stunde/in drei Stunde - za godzinę/za 3 godziny

in einem Tag/in vier Tagen - za dzień/za 4 dni

in einer Woche/in fünf Wochen - za tydzień/za 5 tygodni

in einem Monat/in sechs Monaten - za miesiąc/za 6 miesięcy

in einem Jahr/in sieben Jahren - za rok/za 7 lat

heute - dziś

morgen - jutro

übermorgen - pojutrze

gestern - wczoraj

vorgesten - przedwczoraj

in dieser Woche - w tym tygodniu

in diesem Monat - w tym miesiącu

in diesem Jahr - w tym roku

vor einer Stunde/vor einem Monat - przed godziną/przed miesiącem

vorige Woche/vorigen Monat/voriges Jahr - w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku

nächste Woche/nächsten Monat/nächstes Jahr - w następnym tygodniu/miesiącu/roku

Ich bin in 3 Stundem mit meiner Arbeit fertig - Za 3 godziny skończę pracę.

Was soll ich in dieser Woche für Sie kochen? - Co powinnam/powinienem Pani/Panu w tym tygodniu ugotować?

Ich habe vor zwei Tagen in dem ganzen Haus gestausaugt. - Odkurzałam/Odkurzałem przed dwoma w całym domu dniami

Nächste Woche wollen wir eine kleine Geburtstagsparty von Klaus geben. - W przyszłym tygodniu chcemy zorganizować małe przyjęcie urodzinowe Klausa

Vorige Woche habe ich alles gebügelt. - Przed tygodniem uprasowałam/uprasowałem wszystko.

Nächsten Monat sind wir im Urlaub. - W przyszłym miesiącu jesteśmy na urlopie.

opiekuna osob starszych
opiekunka osób starszych w Niemczech

FORMULARZ ZUS A1. Jak to sprawdzić? Zadbaj o potrzebne dokumenty. Zadbaj o bezpieczeństwo w Niemczech

więcej
ekuz dla opiekunek

KARTA NFZ EKUZ. Gdy zachorujesz chcesz swobodnie i bez kosztów skorzystać z usług niemieckiego lekarza.

więcej