Podejmij pracę już dziś!

Formularz A1

To 3-stronny dokument obowiązujący od 1 maja 2010 roku (wcześniej obowiązywał formularz E101). To unijny druk potwierdzający jakim przepisom o systemie zabezpieczenia społecznego podlega oddelegowany pracownik.

Innymi słowy druk ten stwierdza, przepisom którego kraju podlega pracownik w trakcie oddelegowania do innego kraju tj. do którego systemu ubezpieczeń społecznych zostaną odprowadzone jego składki ubezpieczeniowe oraz zdrowotna.

O formularz ten występuję w Polsce zawsze sam pracodawca do właściwego ZUS, który w ciągu kilku do kilkunastu dni poświadcza druk A1, jeśli pracownik spełnia określone warunki i tym samym stwierdza, które ustawodawstwo ma zastosowanie- polskie czy kraju do, którego oddelegowano pracownika.

Zgodnie z unijnym prawem formularz A1 może zostać poświadczony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące dla polskiego pracownika wykonującego pracę za granicą z polecenia polskiego pracodawcy.

formularz a1 a1 opiekunka a1 Niemcy
opiekunka osób starszych w Niemczech

Szukasz pracy?? Chcesz w końcu wyjść z kłopotów finansowych?? Zapraszamy do kandydowania w naszej firmie!

więcej
praca za granicą

Szukasz pracownika tymczasowego? Potrzebujesz osobę w okresie wzmożonych prac?

więcej